Vysoké učení technické v Brně (Ústav managementu fakulty podnikatelské)

Vedení studia managementu se zaměřením na řízení a ekonomiku podniku.

Kolejní 2906/4, Brno-Královo Pole