Vysoké učení technické v Brně (Knihovna fakulty informačních technologií)

Knihovna se specializací na odbornou literaturu nabízí prezenční a absenční výpůjčky, informační služby související se studiem a vědecko-výzkumnou prací, meziknihovní výpůjční služby, referenční služby, vyhledávání informací v síti internet, reprografické ...

Božetěchova 1/2, Brno-Královo Pole