Konvent sester alžbětinek v Brně

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.