Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Grohova 516/18, Brno-Veveří