Klášter augustiniánů - kanovníků

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Tuřanské náměstí 406/7, Brno-Tuřany