Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Brno - Židenice

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.