Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno - Zábrdovice

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání, charitativních sbírek a kulturních akcí pro děti i dospělé. Vydáváme farní zpravodaj.

Lazaretní 9/1, Brno-Zábrdovice