Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše, Brno

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Lidická 1981/6, Brno-Černá Pole