SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Brně Vinohradech

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.