Křesťanské sbory

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Zalomená 360/2, Horní Suchá