Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Zubatého 685/1, Brno-Zábrdovice