Inovace v dopravě, o.s.

Naše sdružení podporuje zavádění inovací do dopravy a podnikání v oblasti rozvoje nových technologií. Spolupracujeme s orgány státní správy.