Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (Fakultní nemocnice Brno)

Poskytujeme anesteziologickou a resuscitační péči nemocným všech věkových skupin. Podporujeme vědeckovýzkumnou činnost kliniky.