Ambulance Psychiatrické kliniky (Fakultní nemocnice Brno)

Zajišťujeme ambulantní psychiatrické služby, příjmy pacientů a veškerou psychiatrickou konsiliární činnost.

Jihlavská 340/20, Brno-Bohunice