Správní archiv Ministerstva vnitra

Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Úkolem je zpracovávat, evidovat a zpřístupňovat uložené archiválie.

Vlkova 2481/4, Brno-Líšeň