Oddělení zobrazovacích metod (Úrazová nemocnice v Brně)

Provoz radiodiagnostického, ultrazvukového, angiografického a CT pracoviště.