Ing. Jaroslav Babák

Nabídka projektových prací a inženýringu vodohospodářských staveb. Projekce vodovodů, kanalizací, přípojek a vsakování dešťových vod. Zajištění studií, posudků a realizační dokumentace včetně technicko-ekonomického zadání.

Chaloupkova 14, Brno-Královo Pole