Ing. Tomáš Volek – ceny a odhady nemovitostí

Provádím zpracování znaleckých posudků, odhadů, stanovisek a posouzení ve vztahu k nemovitému majetku.

  • Ceny a odhady nemovitostí.
  • Znalecké posudky a odhady nemovitostí.
  • Odhady obvyklé ceny pro bankovní sektor.
  • Oceňování věcných břemen a jejich ...