Daňový poradce ev. č. 1732 Ing. Alena Sokolová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Svážná 376/22, Brno-Nový Lískovec