Bratrská jednota baptistů (Sídlo)

Sbor shromažďuje neslyšící křesťany z celé České republiky s cílem dosáhnout růstu v Kristu, kázat evangelium a získávat učedníky. Naši bratři a naše sestry vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána (Krále).
Spolupracujeme také s bratry a sestrami z celého ...

Podlesí 181, Valašské Meziříčí