Geoprofil s.r.o.

Nabídka geodetických a kartografických služeb a vybavení.

<b>Geometrický plán</b>

  • budovy ke kolaudaci, rozdělení pozemků, věcná břemena.
<b>Vytyčení stavby nebo pozemku</b>
  • rodinné domy před zahájením stavby, ověřování hranic pozemku.
<b>Zaměření ...