JUDr. Jaroslav Tesák, Ph.D., LL.M., advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské a obchodní právo, ochranu hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, rozvody a společné jmění manželů.

Jaselská 940/23, Brno-Veveří