Provincie kapucínů v ČR (Kapucínská hrobka)

Hrobka, která se nachází pod kostelem Nalezení svatého Kříže, je neobvyklým dokladem dějin kapucínského řádu. Jsou zde uloženy ostatky řádových bratří.