Daňový poradce ev. č. 4878 Ing. et Bc. Hana Turková

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Roubalova 457/5a, Brno-Stránice