Filiánek, z.s.

Jsme samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování veřejně prospěšného zájmu, jehož posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha.

Antonínská 564/18, Brno-Veveří