Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny

Činnost politického hnutí.

Tuřanka 1260/1, Brno-Slatina