Vysoké učení technické v Brně (Ústav soudního inženýrství)

Organizujeme studium v kurzech soudního a rizikového inženýrství, expertizní činnosti a technického znalectví. Pořádání kurzů soudního znalectví. Zahrnuje i prezenční či kombinovanou formu doktorského studijního programu soudní inženýrství.

Údolní 244/53 (budova U2), Brno-Brno-město