Přírodovědecká fakulta

Web
Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Ústav fyziky Země Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Stránice, Tvrdého 258/12

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Oddělení matematické analýzy Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Oddělení aplikované matematiky Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty

Brno - Veveří, Janáčkovo náměstí 654/2A

Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Bohunice, Kamenice 126/3

Laboratoř atomové spektrochemie Přírodovědecké fakulty

Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty

Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Laboratoř NMR spektroskopie Přírodovědecké fakulty

Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Laboratoř funkční genomiky a proteomiky Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Katedra teoretické a fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty

Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Oddělení organické chemie a chemie makromolekulárních látek Přírodovědevké fakulty

Web
Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Ústav biochemie Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Bohunice, Kamenice 753/5

Oddělení anorganické chemie Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Oddělení analytické chemie Přírodovědecké fakulty

Web
Brno-město, Komenského náměstí 220/2

Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 1283/64

Oddělení mikrobiologie Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Stránice, Tvrdého 450/14

Oddělení genetiky a molekulární biologie Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Veveří, Kotlářská 267/2

Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Pisárky, Vinařská 499/5

Česká sbírka mikroorganismů Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Stránice, Tvrdého 450/14

Institut biostatistiky a analýz Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Bohunice, Kamenice 126/3

Národní centrum pro výzkum biomolekul Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Bohunice, Kamenice 753/5

Laboratoř fyziky plazmatu a plazmových zdrojů Přírodovědecké fakulty

Web
Brno - Veveří, Kotlářská 267/2