Právnická fakulta

Web
Brno - Veveří, Veveří 158/70

Centrum celoživotního vzdělávání Právnické fakulty

Web
Brno - Veveří, Veveří 158/70

Ediční oddělení Právnické fakulty

Web
Brno - Veveří, Veveří 158/70

Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty

Brno - Veveří, Veveří 158/70

Katedra trestního práva Právnické fakulty

Brno - Veveří, Veveří 158/70

Katedra správní vědy a správního práva Právnické fakulty

Brno - Veveří, Veveří 158/70

Katedra právní teorie Právnické fakulty

Brno - Veveří, Veveří 158/70

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty

Brno - Veveří, Veveří 158/70

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty

Brno - Veveří, Veveří 158/70

Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty

Brno - Veveří, Veveří 158/70

Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty

Brno - Veveří, Veveří 158/70

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty

Brno - Veveří, Veveří 158/70