Fakulta veterinárního lékařství

Palackého třída 1946/1, Brno-Královo Pole

Klinika chorob přežvýkavců Fakulty veterinárního lékařství

Palackého třída 1946/1, Brno-Královo Pole

Klinika chorob koní Fakulty veterinárního lékařství

Palackého třída 1946/1, Brno-Královo Pole

Klinika chorob psů a koček Fakulty veterinárního lékařství

Palackého třída 1946/1, Brno-Královo Pole

Klinika chorob prasat Fakulty veterinárního lékařství

Palackého třída 1946/1, Brno-Královo Pole

Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců Fakulty veterinárního lékařství

Palackého třída 1946/1, Brno-Královo Pole

Ústav farmakologie Fakulty veterinárního lékařství

Palackého třída 1946/1, Brno-Královo Pole

Ústav infekčních chorob a epizootologie Fakulty veterinárního lékařství

Palackého třída 1946/1, Brno-Královo Pole

Ústav genetiky Fakulty veterinárního lékařství

Palackého třída 1946/1, Brno-Královo Pole

Ústav patologické morfologie Fakulty veterinárního lékařství

Palackého třída 1946/1, Brno-Královo Pole

Ústav fyziologie Fakulty veterinárního lékařství

Palackého třída 1946/1, Brno-Královo Pole

Ústav mikrobiologie a imunologie Fakulty veterinárního lékařství

Palackého třída 1946/1, Brno-Královo Pole

Ústav anatomie, histologie a embryologie Fakulty veterinárního lékařství

Palackého třída 1946/1, Brno-Královo Pole

Ústav patologické morfologie a parazitologie

Palackého třída 1946/1, Brno-Královo Pole