Katedra fyzioterapie a RHB Lékařské fakulty

Web
Brno-město, Komenského náměstí 220/2

Univerzitní centrum buněčné imunoterapie Lékařské fakulty

Brno - Bohunice, Kamenice 753/5

Katedra výživy člověka Lékařské fakulty

Web
Brno - Staré Brno, Tomešova 571/12

Chovné a uživatelské zařízení laboratorních zvířat při Lékařské fakultě

Brno - Bohunice, Kamenice 753/5

Ústav psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty

Brno-město, Komenského náměstí 220/2

Katedra radiologických metod Lékařské fakulty

Web
Brno - Bohunice, Jihlavská 340/20

Katedra porodní asistence Lékařské fakulty

Web
Brno - Veveří, Obilní trh 526/11

Katedra ošetřovatelství Lékařské fakulty

Web
Brno-město, Komenského náměstí 220/2

Katedra optometrie a ortoptiky Lékařské fakulty

Web
Brno - Staré Brno, Pekařská 664/53

Katedra dentální Lékařské fakulty

Web
Brno-město, Komenského náměstí 220/2

Informační centrum - Knihovna univerzitního kampusu Lékařké fakulty

Web
Brno - Staré Brno, Tomešova 571/12
ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

Univerzitní centrum pro bioetiku Lékařské Fakulty

Web
Brno - Staré Brno, Tomešova 571/12

Centrum výpočetní techniky Lékařské fakulty

Web
Brno-město, Komenského náměstí 220/2

Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty

Web
Brno - Veveří, Údolní 527/74 (Areál VUT)

Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty

Brno-město, Komenského náměstí 220/2

Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty

Web
Brno - Bohunice, Kamenice 753/5

Ústav lékařské etiky Lékařské fakulty

Web
Brno - Bohunice, Kamenice 753/5

Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty

Brno - Bohunice, Kamenice 126/3

Fyziologický ústav Lékařské fakulty

Brno-město, Komenského náměstí 220/2

Farmakologický ústav Lékařské fakulty

Brno - Staré Brno, Tomešova 571/12

Biologický ústav Lékařské fakulty

Web
Brno - Bohunice, Kamenice 753/5

Biochemický ústav Lékařské fakulty

Brno-město, Komenského náměstí 220/2

Biofyzikální ústav Lékařské fakulty

Web
Brno - Bohunice, Kamenice 126/3

Anatomický ústav Lékařské fakulty

Web
Brno - Bohunice, Kamenice 126/3

Stomatologické výzkumné centrum Lékařské fakulty

Web
Brno-město, Komenského náměstí 220/2

Katedra laboratorních metod Lékařské fakulty

Web
Brno-město, Komenského náměstí 220/2