Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a školní jídelna, Brno

Hlinky 55/140, Brno-Pisárky

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a školní jídelna, Brno

Kamenomlýnská 124/2, Brno-Pisárky

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a školní jídelna, Brno

Hlinky 55/140, Brno-Pisárky