Ing. Arch. Tomáš Lampar

(U Zámku) 130, Kožušany-Tážaly